Author - familieoverdragelse

Ejerskifteforsikring

Ved køb af fast ejendom har man som køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring såfremt huseftersynsordningen er gældende i handlen. Det er sælger som ved fremlæggelse af tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt tilbud på betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien som afgør om huseftersynsordningen finder anvendelse i handlen.

En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og mangler, hvilket derfor er forhold som ikke er nævnt i tilstandsrapport eller elinstallationsrapporten. Læs mere om ejerskifteforsikringer på billig ejerskifteforsikring.

Det er yderst sjældent at man ved familieoverdragelser lader huseftersynsordningen gælde, hvorfor tegning af ejerskifteforsikring ikke er mulig for køber. Ved familieoverdragelser er det således dansk rets almindelige regler om mangelshæftelse der er gældende.

Read more...
familieoverdragelse

Nyt skøde ved skilsmisse, separation og samlivsophør

Står du og din ægtefælle, partner eller samlever foran en forestående skilsmisse eller samlivsophør? Og deler i ejerskabet af lejlighed eller hus? Så skal i have udarbejdet et nyt skøde så kun den ene part for fremtiden står som adkomsthaver på ejendommen. Ekspeditionen kaldes for et skilsmisseskøde og indebærer at den udtrædende part udgår som adkomsthaver og den blivende part indtræder som fuld adkomsthaver samt enedebitor for lånene på ejendommen.

Overtagelse af den fulde adkomst af ejendommen efter en skilsmisse, separation eller samlivsophør forudsætter at bank og realkreditinstitut kan godkende at der for fremtiden kun vil være én part der hæfter for ejendommens lån. Ydermere kræver det selvsagt at parterne er enige om både hvem der skal overtage ejendommen, samt på hvilke betingelser det skal ske på.

Læs mere om skilsmisseskøde på vores hovedside her.

Read more...
familieoverdragelse

Nye regler for finansiering

TEMA: FØRSTEGANGSKØBERE

Det har siden den 1. november 2015 ikke længere været muligt af få finansieret 100 % af boligens værdi igennem bank og realkreditinstitut. Man skal nu selv kunne finansiere mindst 5 %. Det lyder umiddelbart meget fornuftigt, at man i lidt højere grad faktisk skal have de penge der købes bolig for? – Bare det ikke tager overhånd, selvfølgelig.

Man kan dog ikke undgå at sidde med en lidt besynderlig fornemmelse jo mere man tænker over de mulige konsekvenser. Bekendtgørelsen der har til hensigt at holde bankerne i kortere snor og undgå hvad der skete i slutnullerne, synes at ramme lidt skævt – både socialt og ikke mindst for førstegangskøberen.

Dem der ikke har problemer med egenfinansieringen kan, evt. med familiens hjælp, snuppe boligen foran andre, som ellers havde samme kreditværdighed – men som blot stødte ind i den praktiske forhindring.

Hvad angår førstegangskøberen, så vil disse risikere at blive fastholdt som potentielle førstegangskøbere fordi de ikke har nok likvide midler, selvom de faktisk er god for alle pengene og måske ironisk nok sidder dyrere i et lejet værelse.

Read more...