Lejekontrakt

lejekontrakt

Gratis Lejekontrakt skabelon


Hvad skal man være opmærksom på når lejekontrakten udarbejdes?

Benytter du dig af vores gratis standard lejekontrakt er det vigtigt at du sætter dig grundigt ind i de specifikke forhold. På den måde undgår du at indholdet risikerer at være tvetydigt hvad angår vigtige momenter i kontrakten.

Lejekontraktens § 11

Det ubetinget vigtigste afsnit i lejekontrakten er § 11 idet det er her du aftaler afvigelserne af lejelovens almindelige regler. Det er her du aftale særlige forhold for brugen af ejendommen, herunder om husdyr er tilladt, om der må ryges i lejligheden eller andre forhold. Formuleringerne skal være juridisk korrekte

Download gratis standardformular til lejekontrakt