Lejekontrakt

lejekontrakt

Lejekontrakt skabelon


Hvad skal man være opmærksom på og hvad skal en lejekontrakt indeholde?

Din lejekontrakt skal overholde lovens krav. Benytter du dig af vores gratis standard lejekontrakt skabelon er det derfor meget vigtigt at du sætter dig grundigt ind i de specifikke forhold. På den måde undgår du at indholdet fremstår tvetydigt og/eller at nødvendige oplysninger måske slet ikke fremgår af lejekontrakten. Det vil være til skade for både begge parter i lejeforholdet.

Lejekontrakten er aftalen mellem lejer og udlejer og indeholder selve vilkårene for lejeforholdet. Lejeloven indeholder en lang række krav til hvad en lejekontrakt skal indholde – disse krav kan ikke udelades i jeres udarbejdede kontrakt.

Lejelovens regler har til formål både at sørge for at aftaler sker på et højt oplysningsniveau, men også at sikre den bedst mulige beskyttelse af lejer. En standard lejekontrakt til beboelse er det juridiske fundament for hvor i en kort eller længere periode har sit hjem. Det er derfor vigtigt, for både udlejer med især for lejer, at der ikke opstår tvivl om det aftalte. Des mere ømtåleligt et retsområde der er tale om – des større sikkerhed er forlangt. Skal bekostelige fejl undgås i forbindelse med jeres lejekontrakt, så kontakt en rådgiver.


Lejekontraktens § 11

Det ubetinget vigtigste afsnit i lejekontrakten er § 11 idet det er her du aftaler afvigelserne af lejelovens almindelige regler. Det er her du aftale særlige forhold for brugen af ejendommen, herunder om husdyr er tilladt, om der må ryges i lejligheden eller andre forhold. Formuleringerne skal være juridisk korrekte


Gå til skabelon-shoppen