familieoverdragelse

Nyt skøde ved skilsmisse, separation og samlivsophør

Står du og din ægtefælle, partner eller samlever foran en forestående skilsmisse eller samlivsophør? Og deler i ejerskabet af lejlighed eller hus? Så skal i have udarbejdet et nyt skøde så kun den ene part for fremtiden står som adkomsthaver på ejendommen. Ekspeditionen kaldes for et skilsmisseskøde og indebærer at den udtrædende part udgår som adkomsthaver og den blivende part indtræder som fuld adkomsthaver samt enedebitor for lånene på ejendommen.

Overtagelse af den fulde adkomst af ejendommen efter en skilsmisse, separation eller samlivsophør forudsætter at bank og realkreditinstitut kan godkende at der for fremtiden kun vil være én part der hæfter for ejendommens lån. Ydermere kræver det selvsagt at parterne er enige om både hvem der skal overtage ejendommen, samt på hvilke betingelser det skal ske på.

Læs mere om skilsmisseskøde på vores hovedside her.

Share this post