familieoverdragelse

Familieoverdragelse

Vi har siden 2015 hjulpet flere hundrede familier med deres familieoverdragelse/familiehandel af fast ejendom. Bliv klogere på mulighederne ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående og kontakt os hvis vi også skal hjælpe dig.


Hvad er en familieoverdragelse?

Familieoverdragelse og familiehandel er salg af fast ejendom mellem familiemedlemmer eller nærtstående. Familieoverdragelse sker hyppigst ved forældres salg af sommerhus til deres børn eller ved salg af et forældrekøb til barnets egen overtagelse. Overalt i lovgivningen gælder der gunstige regler for transaktioner og overdragelser mellem familiemedlemmer, hvilket også gør sig gældende ved handel med fast ejendom. På denne side håber jeg på at kunne gøre dig klogere på reglerne for familieoverdragelse, skat og gældsbreve.

Eksempler på fordelagtige dispositioner

Eksempler på fordelagtige regler kan være ved salg af sin andelsbolig til familiemedlem – udenom ventelisterne (i lige op- eller nedstigende linje), mulighederne for at lade sit barn eller andet medlem af husstanden succedere i sit lejemål, give skattefrie gaver op til kr. 64.300,00 (pr. 2018) samt mange andre eksempler. Ligeledes gælder der også gunstige regler ved køb og salg af fast ejendom mellem familiemedlemmer.

Familieoverdragelse – Overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Familieoverdragelse er din/jeres måde at sælge fast ejendom til andre familiemedlemmer på favorable vilkår, læs mere om prisfastsættelse nedenfor. Vi er eksperter i berigtigelse af familieoverdragelser og vi er med til det absolut sidste punktum ved handlens endelige afslutning. Idet tinglysningssystemet siden 2009 har været digitaliseret tilbyder vi derfor hjælp til udarbejdelse af skøde/ændring af skøde ved familieoverdragelse i hele landet, herunder; København, Århus, Aalborg, Esbjerg og Odense. Leder I efter hjælp til jeres familieoverdragelse, så tag endelig kontakt og lad os starte på jeres sag i dag. Tryk her og gå til kontaktsiden.


Fastsættelse af købesum ved familieoverdragelse

Der gælder gunstige regler for fastsættelse af en købesum når handlen sker mellem familiemedlemmer. F.eks. kan forældrene vælge at sælge en af deres ejendomme til deres børn til en pris svarende til 15 % under ejendomsvurderingen. Det skyldes SKAT’s værdiansættelsescirkulære fra 1982 der har åbnet døren for +/- 15 % praksis.

I mange tilfælde vil en pris svarende til 85 % af den offentlige ejendomsvurdering være betragtelig meget billigere end den respektive ejendoms markedspris. Reglerne for fastsættelse af pris ved en familieoverdragelse er derfor en attraktiv mulighed for, at videregive et aktiv til et familiemedlem til en fordelagtig pris. Du kan læse mere under fanen “Muligheder” og blive klogere på reglerne ved overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer.


Undtagelser til hovedreglen – fastsættelse af pris

Såfremt man ikke holder sig inden for de rammer som SKAT’s værdiansættelsescirkulære fra 1982 giver mulighed for, så kan SKAT anfægte prisfastsættelsen ved at indhente ekstern vurdering. Differencen af ejendommens vurdering og den fastsatte pris vil herefter være genstand for beregning af samt efterbetaling af gaveafgift. Skriv til os i dag og lad os se nærmere på jeres handel.


Hvem er vi – og hvorfor vælge os?

Familieoverdragelse.dk er en del af Nyt Skøde som er et skødekontor placeret i hjertet af København. Vi har siden 2015 stået for berigtigelsen af flere hundrede familieoverdragelser rundt omkring i landet. Vi er hurtige, tilgængelige og eksperter i at gennemføre handler. Du er altid velkommen til sende os en mail eller ringe os op hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål i forbindelse med salg af fast ejendom mellem familiemedlemmer.