Købsaftale

købsaftale skabelon

Købsaftale skabelon

Købsaftalen er det aftalemæssige fundament i en handel – derfor har vi lavet en købsaftale skabelon så I kan komme godt fra start. Der er i købsaftalen at samtlige vilkår & betingelser der regulerer køber og sælgers forhold er oplistet. Ved almindelig fri handel på markedsvilkår med tredjemand, hvor handlen foregår gennem mægler, vil det uden undtagelse være ejendomsmæglere der står for udarbejdelsen af købsaftalen. Når køber modtager købsaftalen til underskrift skal det således ses som opfordring til at afgive tilbud på de i aftalen fremførte vilkår. Når begge parter har underskrevet købsaftalen vil der normaltvis påløbe en fortrydelsesfrist på 6 dage for køber, samt en rådgiverfrist på 3 dage hvor købers respektive advokat kan aflyse handlen.

Ved handel mellem familiemedlemmer er det sjældent at parterne går meget op i handlens aftalemæssige fundament. Des flere familiemedlemmer, arvinger mv. som er i spil, des mere hensigtsmæssigt vil det være at der forefindes en købsaftale for handlen. Vi vil derfor altid opfordre parter der foretager en familieoverdragelse om tillige at have styr på det aftalemæssige, også selvom der ingen ko på isen er at spotte. Et stærkt aftalefundament er jeres sikring mod senere uoverensstemmelser.

Download købsaftale skabelon til 295 kr. inkl. moms.

Pakken indeholder følgende dokumenter:

  • Købsaftale skabelon – Ejerlejlighed
  • Købsaftale skabelon – Hus el. sommerhus
  • Købsaftale ved halvpart/overdragelsesaftale

Ingen formkrav eller standardformular til en købsaftale skabelon

Ved handel med fast ejendom eksisterer der ingen formkrav til købsaftalen. Der er derfor intet til hinder for at en aftale om køb og salg af en bolig blot er mundtligt. Som enhver aftale der vedrører køb og salg, så er tvivl om det aftalte et af de hyppigste problemer i aftaleretten, hvorfor en skriftlig aftale naturligvis er at anbefale.

En købsaftales formål er således ikke blot at opliste de mest gængse vilkår for handlen, men også at italesætte de mindre skævheder, overtagelse af løsøre samt ethvert forhold der må synes at være relevant. Des mere købsaftalen får berørt des færre forhold vil senere blive gjort til genstand for uenighed, tvivl og uoverensstemmelser.

Skabelon, formular eller blanket til brug for selvsalg

I vores skabelon til en købsaftale vil I få skelettet til indholdet af en købsaftale, så I sikrer et højt oplysningsniveau i handlen. Det står jer frit for at redigere dokumenternes indhold så de passer til jeres handel og situation. Det vigtigste er blot at man har en aftale, så der ikke opstår tvivl om vilkårene for handlen. Læs kort om købsaftaler på erhvervsstyrelsens hjemmeside.