købsaftale download gratis

Købsaftale


Købsaftalen er det aftalemæssige fundament i en handel. Der er i købsaftalen at samtlige vilkår & betingelser der regulerer køber og sælgers forhold er oplistet. Ved almindelig fri handel på markedsvilkår med tredjemand, hvor handlen foregår gennem mægler, vil det uden undtagelse være ejendomsmæglere der står for udarbejdelsen af købsaftalen. Når køber modtager købsaftalen til underskrift skal det således ses som opfordring til at afgive tilbud på de i aftalen fremførte vilkår. Når begge parter har underskrevet købsaftalen vil der normaltvis påløbe en fortrydelsesfrist på 6 dage for køber, samt en rådgiverfrist på 3 dage hvor købers respektive advokat kan aflyse handlen.

Ved handel mellem familiemedlemmer er det sjældent at parterne går meget op i handlens aftalemæssige fundament. Des flere familiemedlemmer, arvinger mv. som er i spil, des mere hensigtsmæssigt vil det være at der forefindes en købsaftale for handlen. Vi vil derfor altid opfordre parter der foretager en familieoverdragelse om tillige at have styr på det aftalemæssige, også selvom der ingen ko på isen er at spotte. Et stærkt aftalefundament er jeres sikring mod senere uoverensstemmelser.