gældsbrev familielån

Gældsbrev Skabelon


Hvad er et gældsbrev? Et gældsbrev er et lånedokument hvor låntager ved underskrift erkender at være lånebeløbet skyldig til långiver. Selve gældsbrevet indeholder betingelser og vilkår for låneforholdet samt angivelsen af eventuelle tidspunkter for afdrag, rentesats samt plads til notering af foretagne afdrag. Et gældsbrev er en nem måde at tilgodese familiemedlemmer med større beløb uden at beløbet bliver genstand for betaling af gaveafgift. Vær dog opmærksom på at det bliver gjort korrekt, læs mere herom nedenfor.


“Hvis du vil undgå at lave bekostelige fejl ved udarbejdelse af et gældsbrev – så kan jeg anbefale at følge den sikre formular fra LegalDesk her.” Mathias fra Familieoverdragelse.dk

Lav gældsbrev på kun 10 min.


Familielån ved overdragelse af fast ejendom

Gældsbreve (også kaldt anfordringslån eller familielån) ses typisk udarbejdet i forbindelse med familieoverdragelser af fast ejendom, hvor en del af købesummen finansieres ved gældsbrev. I mange situationer vælger forældrene at give deres barn x antal kroner i form af et rente- og afdragsfrit lån i form af udarbejdelsen af et gældsbrev. Nogle vælger herefter at lade gældsforholdet bestå som uforandret hvor andre nedskriver hovedstolen årligt. Sidstnævnte sker somme tider med et beløb der svarer til hvad forældrene må give skattefrit i gave til deres børn. Bemærk at dette ikke må påføres gældsbrevet idet det kan betegnes som omgåelse af betaling af gaveafgift.

Gældsbrevets gyldighed

Der gælder få, men stadig et par yderst vigtige gyldighedkriterier, førhen gældsbrevet er at karakterisere som et egentligt låneforhold og ikke en gave som er gaveafgiftspligtig. Vi har udarbejdet en standard skabelon til et gældsbrev som I kan benytte jer af. Vores skabelon er gratis og kan modificeres efter jeres situation. Vil I helgardere jer mod fejl i udarbejdelsen af jeres familielån, så benyt formularen her.


Anfordringslån

Hvorfor kaldes det også et anfordringslån – og hvad er et anfordringslån? Det der kaldes et anfordringslån, er et lån, som til enhver tid kan opsiges af den der giver lånet, kaldet långiver. Årsagen til, at det kaldes et “anfordrings”-lån er, at lånet består indtil der gives meddelelse om lånets opsigelse, hvorefter beløbet skal tilbagebetales af låntager. Långiver kan til enhver tid kræve lånet indfriet og låntager vil også til enhver tid kunne tilbagebetale lånet.

For mere information om gældsbreve – se og hent gældsbrevsloven her.

Download gratis skabelon