Bodelingsoverenskomst

bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst skabelon

En bodelingsoverenskomst er der hvor ægtefællerne aftaler vilkårene for deling af deres ejendele ved skilsmisse eller separation. Det er specielt vigtigt at der bliver udarbejdet en bodelingsoverenskomst hvis ægftefællerne sammen ejer fast ejendom.


“Hvis du vil undgå at lave bekostelige fejl ved egen udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst – så kan jeg anbefale at bruge vores skabelon Mathias fra Familieoverdragelse.dk


Download bodelingspakken kr. 395 inkl. moms.

Pakken indeholder følgende dokumenter:

  • Bodelingsoverenskost skabelon
  • Overdragelsesaftale skabelon
  • Boopgørelse excel skabelon
  • Pjece om skilsmisse udarbejdet af Statsforvaltningen
  • Gældsbrev skabelon

Er det nødvendigt at udarbejde en aftale?

Det er tit at spørgsmålet “Er det nødvendigt?” falder i forbindelse med samtale med ægtefæller der står midt i en skilsmisse. Svaret er nej. Det er ikke nødvendigt at I laver en stor aftale, men det er yderst risikabelt hvis man ikke gør. Har man ikke nedfældet hvad man som ægtefæller er blevet enige om imens enighed hersker, så kan senere tvivl om det aftalte blive startskudet på en længerevarende kamp. Undgå derfor senere tvivl om det aftalte ved at udarbejde jeres egen aftale på baggrund af en skabelon.

Det er meget vigtigt at understrege, at man aldrig kan helgardere sig mod senere konflikt eller uenighed, heller ikke med en underskrevet aftale, men har man dog udarbejdet en bodelingsoverenskomst, så har man gjort hvad der står i ens magt i forhold til senere tvivl og konflikt.


Hvad indeholder en bodelingsoverenskomst?

En bodelingsoverenskomst indeholder (blandt andet) betingelserne for den ene parts overtagelse af jeres fælles ejendom. Det kan være hvilken pris I sat ejendommen til og hvad betingelserne er for overdragelse af halvparten til den overtagende ægtefælle. Der er en lang række punkter som det anbefales bliver inkluderet ved den ene ægtefælles overtagelse af den tidligere fælles ejendom. Det kan blandt andet være hvorledes parterne forholder sig til huseftersynsordningen, og hvad den blivende part eventuelt forpligter sig til ved et senere salg til tredjemand.

Køb skabelonen her og kom godt i gang.