Pakker

Komplet bistand til din familiehandel

Jeg har én pakkeløsning til brug for din familieoverdragelse af fast ejendom. Har du spørgsmål – gå til kontakt eller ring til mig på nedenstående nummer.

Spørgsmål? Ring 53 70 87 30


Rådgivningspakken

9.500 kr. inkl. moms.

Den store familiepakke er den komplette bistand til din ejendomshandel mellem familiemedlemmer eller andre interesseforbundne parter. Pakken inkluderer rådgivning vedrørende fastsættelse af købesum for ejendommen efter værdiansættelsescirkulæret, gennemgang og rådgivning vedrørende de skatteretlige aspekter og de af skat oplistede særlige omstændigheder, seneste retspraksis, udarbejdelse af købsaftale med skatteforbehold samt skøde og tinglysning og endelig afslutning af handlen.

Omfatter:

 • Rådgivning om prisfastsættelse
 • Telefonisk møde om prisfastsættelse og risici
 • Gennemgang af de af SKAT fremlagte særlige omstændigheder
 • Udarbejdelse af købsaftale med skatteforbehold
 • Lægge købsaftalen op til digital underskrift
 • Afsendelse af købsaftale til køber og sælgers pengeinstitut
 • Korrespondance med køber og sælgers pengeinstitut
 • Udarbejdelse af prøvetinglysningsresultat for skøde
 • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
 • Evt. tinglysning af debitorskifte med sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf (Bemærk tillæg på kr. 1.500)
 • Tinglysning af endeligt skøde
 • Slette sælgers hæftelser
 • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
 • Prisen er eksklusive tinglysningsafgift til Staten

Bemærk at visse kontorer tilbyder billigere hjælp til familieoverdragelse af fast ejendom. Det skal på det kraftigste frarådes alene at søge hjælp til at få “ekspederet” en familiehandel uden forudgående rådgivnig. Der findes ingen handler mellem interesseforbundne parter som ikke involverer en eller flere juridiske, skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger. Disse aspekter må og skal belyses, hvorfor rådgivning anbefales. Familieoverdragelse.dk tilbyder alene pakker hvor rådgivning er inkluderet.

Kontakt direkte