Gavebrev

Gavebrev skabelon

Vi har udarbejdet en gavebrev skabelon fordi det ved afgivelse af en større gave er en god idé at dokumentere gaveafgivelsen med et gavebrev. Gavebrevet tjener både til at dokumentere gyldigheden af den afgivne gave for at imødekomme eventuelle senere forsøg på omstødelse, samt at knytte betingelser til gaven.

Er du i tvivl om hvilket dokument der skal tages i brug? Så læs vores forklaring herunder:

  • Et gavebrev bruges hovedsageligt til at dokumentere afgivelsen af en gave samt at sætte betingelser og vilkår herfor – f.eks. at den skal være til modtagerens særeje, såfremt gavemodtager er gift. Gavebrevet tjener således både som dokumentation overfor relevante myndigheder som SKAT samt at knytte betingelser til gaven.
  • Et gældsbrev er et lån. Et gældsbrev benyttes i de fleste tilfælde i forbindelse med finansiering af købesummen ved en familiehandel af fast ejendom. Modsat et gavebrev skal beløbet tilbagebetales og långiver kan til enhver tid kræve gælden/hovedstolen indfriet over for låntager.

Download vores gavebrev skabelon


Hvad kan give i gave og undgå gaveafgift?

Det afhænger af den familiære relation mellem gavegiver og gavetager samt hvad I plejer at give hinanden i f.eks. lejlighedsgaver. Er der tradition for at der hver 1. december gives et større beløb af bedsteforældre til alle børnebørn vil dispositionen som udgangspunkt ikke gave gaveafgiftspligtig fordi der er tale om en lejlighedsgave. “Lejlighedsgaver med en værdi, der overstiger, hvad der almindeligvis anses for passende, vil dog være fuldt skattepligtige” kilde: SKAT. Idet lejlighedsgaver ingen eksakt videnskab er, anbefaler vi at man læser med nedenfor.

Ønsker du at være sikker på ikke at skulle betale gaveafgift af gaven, så findes der nogle helt klare regler i boafgiftsloven kaptiel 5.

SKAT regulerer på baggrund af boafgigtsloven hvert år grundbeløbet for hvad der kan gives i skattefri gave:

– Du kan i 2020-takst give 67.100 kr. i gave til dit barn uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2020-takst give 67.100 kr. i gave til dine forældre uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2020-takst give 67.100 kr. i gave til dine bedsteforældre uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2020-takts give 67.100 kr. i gave til personer du har boet sammen med i mindst 2 år (seneste to år)