ændring af skøde

Ændring af skøde

Der kan være mange situationer hvor ændring af skøde er nødvendig. Det kan være ved ændring af ejerandele i en ejendom man allerede ejer – f.eks. hvis man skal købe en af sine søskende ud sommerhuset eller ved skilsmisse, separation samlivsophør eller dødsfald.

Ændring af skøde ved ændring af ejerandele forudsætter at man fastsætter en købesum der repræsenterer den præcise andel af ejendommen der handles med. Ved ændring af skøde ved ejerandele er der typisk tale om familieoverdragelser hvorfor man skal iagttage regler for fastsættelse af korrekt købesum. Vi hjælper jer med handlen, uanset om det ved ændring af ejerandele eller hele ejendommen. Vores honorar er sammenlagt kr. 2.500 inkl. moms.

Ændring af skøde ved skilsmisse, et skilsmisseskøde, er relevant i de tilfælde hvor én af parterne i forbindelse med en skilsmisse står til at skulle overtage den tidligere fælles ejendom. Skal ingen af parterne overtage den tidligere fælles bolig skal ejendommen  sættes til salg, evt. igennem en ejendomsmægler. I det tilfælde skal der derfor udarbejdes et nyt skøde således at den indtrædende part opnår den fulde adkomst over ejendommen. Ved udarbejdelse af et skilsmisseskøde gælder der afgiftsfritagelse fsva. stempelafgiften, også kaldet den variable tinglysningsafgift. Læs mere om udarbejdelse af nyt skøde ved skilsmisse på vores hovedside her. Vi hjælper jer med overdragelsen for sammenlagt kr. 2.000 inkl. moms.

Ændring af skøde ved dødsfald forudsætter at man har modtaget skifteretsattesten for afdøde. Tinglysning af skifteretsattesten kan således ske til adkomst for længstlevende ægtefælle, øvrige arvinger eller som led i videresalg til tredjemand. Læs mere om tinglysning af skifteretsattest her. Vi hjælper jer med denne ekspedition for samlet kr. 2.000 inkl. moms.

Gå til kontakt