Skifteretsattest

tinglysning af skifteretsattest

Tinglysning af skifteretsattest

Afgår et familiemedlem ved døden og ejer vedkommende fast ejendom skal der ske tinglysning af skifteretsattest så der sker ændring af skødet ved dødsfaldet. Tinglysning af skifteretsattesten er relevant ved; længstlevende ægtefælles overtagelse, én eller flere arvingers overtagelse eller som led i videreoverdragelse til tredjemand. Tinglysning af skifteretsattesten er både relevant når boet er udlagt til privat skifte, uskiftet bo eller boudlæg. Jeg vil herunder opliste de situationer, hvor det er relevant at der sker tinglysning af skifteretsattesten samt de pris- og afgiftsmæssige forskelle afhængig af situation. Jeg sørger for tinglysningen af jeres skifteretsattest til en fornuftig pris.

Tinglysning af skifteretsattest til længstlevende ægtefælle

Er førstafdøde ægtefælle afgået ved døden og skal længstlevende overtage førstafdødes halvdel af ejendommen, så skal skifteretsattesten tinglyses så der kan ske ændring af skøde. Bemærk at såfremt længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo er det ikke et krav at længstlevende får tinglyst sit ejerskab over hele ejendommen. Det kan dog være en betingelse såfremt man ønsker at få indefrosset ejendomsskatterne og/eller omlagt lånet. Tinglysningsafgiften for længstlevende ægtefælles overtagelse er 1.850 kr.

Tinglysning af skifteretsattest til én eller flere arvinger

Skal én eller flere arvinger overtage en ejerandel eller hele ejendommen efter enten først- eller sidstafdøde ægtefælle skal skifteretsattesten tinglyses således at der sker ændring af skødet. Skal en arving overtage f.eks. sommerhuset efter sidstafdøde ægtefælle, vil denne skulle indtræde som køber ved tinglysningen af skifteretsattesten.  Der skal i denne sitution betales tinglysningsafgift på kr. 1.850 tillagt 0,6 % af minimum 85 % af den offentlige ejendomsvurdering.

Tinglysning af skifteretsattest ved videreoverdragelse til tredjemand

Har enten længstlevende ægtefælle eller arvingerne besluttet at den udlagte ejendom ikke skal overtages vil ejendommen skulle sælges til tredjemand. Her skal begrebet tredjemand forstås som en person der ikke er relateret til familien. Sidder længstlevende ægtefælle i uskiftet bo vil det være nødvendigt at der sker særskilt tinglysning til dennes fulde overtagelse før ejendommen efterfølgende kan skødes til de ny købere.  Tinglysningsafgiften for tinglysning af skifteretsattest ved uskiftet bo til længstlevende ægtefælles overtagelse i forbindels med videreoverdragelse til tredjemand er o kr. Er ejendommen efter sidstafdøde udlagt til arvingerne, og er der tale om privat skifte, er det ikke nødvendigt at foretage særskilt tinglysning af skifteretsattesten idet dokumentet blot kan vedlægges skødet til køberne og arvingerne vil her indtræde i rollerne som sælger for boet efter afdøde.

Lad mig hjælpe med tinglysningen

Ønsker I hjælp til tinglysning af skifteretsattesten eller har I blot spørgsmål hertil? Så skriv til mig via kontaktformularen til højre og jeg vil se frem til at besvare jeres spørgsmål. Mit honorar for tinglysning af en skifteretsattest er på kr. 2.500 inkl. moms. Herudover kommer tinglysningsafgiften til Staten.

ændring af skøde

Mathias M. Lund Bach

Indehaver, Cand.jur.

Jeg har siden 2015 specialiseret mig indgående i familieoverdragelse af fast ejendom samt de skattemæssige konsekvenser der knytter sig til overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter.