Overdragelsesaftale

overdragelsesaftale

Overdragelsesaftale skabelon

En overdragelsesaftale skabelon bruges hyppigst som en kortere og mere simpel udgave af en klassisk købsaftale når der handles med fast ejendom. Vores overdragelsesaftale er designet til de tilfælde, hvor handlen alene vedrører halvdelen af ejendommen. Det kan f.eks. være ved skilsmisse, separation eller samlivsophør. Aftalen kan dog også benyttes som alternativ til købsaftalen hvis du skal overtage din bror/søsters halvdel af det fælles sommerhus.

Hvorfor I skal udarbejde en overdragelsesaftale

Står du og skal til at overtage den fælles ejendom efter at I er gået fra hinanden? Så er det en meget god idé at I laver en aftale der præciserer hvad I er blevet enige om, samt hvordan I prissætter ejendommen. Uden en aftale er der intet at støde ret på hvis der skulle opstå tvivl eller uenighed om det aftalte.

Når man skal overtage en tidligere fælles ejendom skal følgende være afklaret:

1. Du skal være godkendt af banken til at indtræde som enedebitor på ejendommens samlede lån
2. I skal være enige om en vurdering af ejendommen så I kan nå til enighed om evt. deling af friværdi

Det vil for de fleste være anbefalelsesværdigt at starte processen i banken, idet man uden en godkendelse til overtagelse af ejendommens lån ikke kan overtage boligen. Når du rette henvendelse til din bank med henblik på at bliver godkendt til at overtage lånene i dit navn alene, vil de typisk gerne se en aftale. Mange banker vælger at betegne en aftale i denne situation som enten en bodelingsoverenskomst (såfremt i er skilt eller separeret og boet skal gøres op) eller som en overdragelsesaftale. Kan banken ikke få en skriftlig indgået aftale, f.eks. i form af en overdragelsesaftale, så kan de have svært ved at bevilge en gældsovertagelse.

Vi anbefaler derfor at I får lavet en overdragelsesaftale til brug for den ene parts overtagelse af ejendommen. Vores overdragelsesaftale skabelon pakke indeholder:

1. En overdragelsesaftale skabelon
2. Guide til at hente skøde og tingbogsattest for ejendommen

Download overdragelsesaftale skabelon