Skattefri gave 2024

skattefri gave

Skattefri gave 2024

I 2024 er det afgiftsfrie gavebeløb som man må give i skattefri gave til sine børn på 74.100 kr. Det gælder i de tilfælde hvor man giver gave til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Overstiger gavebeløbet 74.100 kr., så skal der betales en gaveafgift på 15 % af det beløb der overstiger bundbeløbet (74.100). For stedforældre og bedsteforældre vil afgiften dog være på 36,25 %.

Det afgiftsfrie gavebeløb som man skattefrit kan give i gave til sine svigerbørn er i 2023 på 25.900 kr. For den andel af gaven der overstiger den afgiftsfrie grænse (bundfradraget) skal, som i tilfældet ovenfor, beskattes med en gaveafgift på 15 %.

Ved afgivelse af en gave kan det typisk være en god idé at dokumentere gaveafgivelsen med et gavebrev. Gavebrevet tjener til at dokumentere gyldigheden af den afgivne gave for at imødekomme eventuelle senere forsøg på omstødelse.

Skattefri gave 2023

I 2023 er det afgiftsfrie gavebeløb som man må give i skattefri gave til sine børn på 71.500 kr. Det gælder i de tilfælde hvor man giver gave til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Overstiger gavebeløbet 71.500 kr., så skal der betales en gaveafgift på 15 % af det beløb der overstiger bundbeløbet (71.500). For stedforældre og bedsteforældre vil afgiften dog være på 36,25 %.

Det afgiftsfrie gavebeløb som man skattefrit kan give i gave til sine svigerbørn er i 2023 på 25.000 kr. For den andel af gaven der overstiger den afgiftsfrie grænse (bundfradraget) skal, som i tilfældet ovenfor, beskattes med en gaveafgift på 15 %.

Ved afgivelse af en gave kan det typisk være en god idé at dokumentere gaveafgivelsen med et gavebrev. Gavebrevet tjener til at dokumentere gyldigheden af den afgivne gave for at imødekomme eventuelle senere forsøg på omstødelse.

Skattefri gave 2022

I 2022 er det afgiftsfrie gavebeløb som man må give i skattefri gave til sine børn på 69.500 kr. Det gælder i de tilfælde hvor man giver gave til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Overstiger gavebeløbet 69.500 kr., så skal der betales en gaveafgift på 15 % af det beløb der overstiger bundbeløbet (69.500). For stedforældre og bedsteforældre vil afgiften dog være på 36,25 %.

Det afgiftsfrie gavebeløb som man skattefrit kan give i gave til sine svigerbørn er i 2022 på 24.300 kr. For den andel af gaven der overstiger den afgiftsfrie grænse (bundfradraget) skal, som i tilfældet ovenfor, beskattes med en gaveafgift på 15 %.

Ved afgivelse af en gave kan det typisk være en god idé at dokumentere gaveafgivelsen med et gavebrev. Gavebrevet tjener til at dokumentere gyldigheden af den afgivne gave for at imødekomme eventuelle senere forsøg på omstødelse.

Skattefri gave 2021

I 2021 er det afgiftsfrie gavebeløb som man må give i skattefri gave til sine børn på 68.700 kr. Det gælder i de tilfælde hvor man giver gave til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Overstiger gavebeløbet 68.700 kr., så skal der betales en gaveafgift på 15 % af det beløb der overstiger bundbeløbet (68.700). For stedforældre og bedsteforældre vil afgiften dog være på 36,25 %.

Det afgiftsfrie gavebeløb som man skattefrit kan give i gave til sine svigerbørn er i 2021 på op til 24.000 kr. For den andel af gaven der overstiger den afgiftsfrie grænse skal, som i tilfældet ovenfor, beskattes med en gaveafgift på 15 %.

Ved afgivelse af en gave kan det typisk være en god idé at dokumentere gaveafgivelsen med et gavebrev. Gavebrevet tjener til at dokumentere gyldigheden af den afgivne gave for at imødekomme eventuelle senere forsøg på omstødelse.


Ønsker du at give flere penge til dine børn eller nærtstående uden at beløbet skal beskattes? Så kan det være relevant at der udarbejdes et gældsbrev på beløbet. Læs mere om mulighederne ved udarbejdelse af gældsbrev her.

Download vores skabelon til gældsbrev

skattefri gave

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside: skm.dk
Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside om gaver generelt: https://skat.dk/borger/gaver-gevinster-og-legater/gaver-saa-meget-maa-du-give


skattefri gave

Hvorfor det kan være en god idé at give penge til sine børn

Værdiforskydninger og overførsler er som regel forbundet med en slags afgift eller beskatning. Giver man en værdi gratis, så skal gavemodtager som udgangspunkt beskattes af værdien. Der er dog mange undtagelser, hvor de lempelige regler for fastsættelse af købesum ved familieoverdragelse er én af dem. Her er det muligt at overdrage en ejendom til en billigere pris end markedsprisen. Der er dog ikke mange muligheder for at videregive aktiver uden at blive beskattet, hvorfor det i mange situationer kan give mening som forældre at benytte reglerne for at give en skattefri gave til sine børn.

Situationer hvor det især kan give god mening at give en skattefri gave:

  • Hvis dit barn står over for at erhverve fast ejendom inden for de kommende år kan det give god mening at give et beløb i gave til brug for indskud.
  • Haves midler der ikke skal bruges og som måske er allokeret til arv kan aktiver langsomt videreføres så der skal betales det mindre i senere boafgift.
  • Hvis forældrene har for mange penge og vil glæde sine børn.

Gældsbrev

Ønsker man at give et højere beløb til sine børn end de kr. 74.100,00 pr. år kan det lade sig gøre ved oprettelse af et gældsbrev. Et gældsbrev er et lånedokument hvor modtager erkender at være det pågældende beløb skyldigt til giver. Forældrene kan altså give/låne f.eks. 500.000 kr. til sit barn ved oprettelse af et gældsbrev. Der vil i dette tilfælde derfor ikke være tale om en gave, men et regulært gældsforhold mellem handlens parter, hvorfor beløbet ikke er gaveafgiftspligtigt. Betingelserne for låneforholdet fremgår i gældsbrevet og man kan vælge at hovedstolen nedbringes hvert år – evt. med et beløb der svarer til hvad man må give i skattefri gave pr. år. Læs mere om gældsbreve her.

gaveafgift

Gaveafgift

Når du giver et familiemedlem en fødselsdagsgave giver det sig selv, at der naturligvis ikke skal betales gaveafgift af gavens værdi. Disser gaver beskrives nemlig som lejlighedsgaver og omfatter blandt andet julegaver, fødselsdagsgaver, bryllupsgaver mv. Giver du derimod gaver der væsentligt overstiger det værdimæssige niveau for en lejlighedsgave, så skal modtageren betale enten gaveafgift eller indkomstskat af gavens værdi.

Der skal dog ikke betales gaveagift af gavens værdi såfremt gavemodtager og gavegivers relation hører til den personkreds (familiemedlemmer) hvor man afgiftsfrit kan give kr. 74.100 kr. pr. år. Hvis gaven overstiger kr. 74.100 skal du betale 15 % i gaveafgift. Dette gælder for følgende personkreds:

– Du kan i 2024-takst give 74.100 kr. i gave til dit barn uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2024-takst give 74.100 kr. i gave til dine forældre uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2024-takst give 74.100 kr. i gave til dine bedsteforældre uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2024-takts give 74.100 kr. i gave til personer du har boet sammen med i mindst 2 år (seneste to år)

– Du kan i 2023-takst give 71.500 kr. i gave til dit barn uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2023-takst give 71.500 kr. i gave til dine forældre uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2023-takst give 71.500 kr. i gave til dine bedsteforældre uden at der skal betales gaveafgift
– Du kan i 2023-takts give 71.500 kr. i gave til personer du har boet sammen med i mindst 2 år (seneste to år)

Uanset gavens størrelse kan det være smart at der bliver udarbejdet et gavebrev til brug for dokumentation for gaveafgivelsen.

Gavebrev – hvorfor?

Hvad enten din pengegave er afgiftsfri eller ej, kan det være en god idé at tilknytte et gavebrev. Årsager til at knytte gavebrev til en pengegave kan være:

  • Dokumentation for at der er tale om en gave og ikke noget andet, fx overfor SKAT
  • Hvis gaven skal være særeje
  • Hvis gaven skal båndlægges

Se vores gavebrev formular her

Dokumentation af gaver

Hvis modtageren af en gave får behov for at dokumentere, at der rent faktisk er tale om en gave, fx overfor myndighederne, så er et gavebrev en rigtig god idé. Det er vigtigt at holde sig for øje, at gavebrevet skal oprettes før eller på samme tid som gaveafgivelsen.

Særeje ved pengegaver

En anden grund til at udarbejde et gavebrev kan være ønsket om at pengegaven, hvad enten den er afgiftsfri eller ej, skal være særeje for modtageren. Det vil sige, at gaven ikke skal deles ved en eventuel skilsmisse.

Eksempel: En forælder ønsker at give en stor pengegave til sit barn, som står midt i en skilsmisse. Forælderen ønsker ikke, at pengegaven skal indgå i det fælles bo og dermed deles mellem parret efter skilsmissen. Hvis pengegaven ikke skal deles ved eventuel skilsmisse, så er det nødvendigt, at der bliver udarbejdet et gavebrev med en særejeklausul.

Båndlæggelse

Endnu en grund til at udarbejde et gavebrev er hvis pengegaven skal båndlægges. Det vil sige, at pengene ikke bliver tilgængelige for modtageren, før denne opfylder visse krav, som giveren har stillet. Et typisk eksempel er hvis man ønsker at give en gave, som først skal blive tilgængelig for modtageren, når denne får en vis alder, fx 18 eller 25 år.

Gaver fra udlandet

Hvis du ønsker at give eller modtage en gave fra udlandet og enten du eller den anden part bor i Danmark, så gælder de samme regler for afgifter og satser som hvis I begge boede i Danmark. I tilfælde, hvor begge parter bor udenfor landet, skal der også betales afgifter i Danmark, hvis gaven udgøres af fast ejendom eller formue knyttet til en virksomhed her i landet.