Familielån

familielaan

Rentefrit familielån

Mellem familiemedlemmer kan der ydes rentrefri familielån. Familielån er relevante i de tilfælde hvor man f.eks. som forældre ikke ønsker at være begrænset af hvad man kan give som skattefri gave. Det kan blandt andet være fordi du selv skal bruge pengene senere eller hvis der skal gives et beløb der overstiger beløbsgrænsen på 71.500 (2023-niveau). Man vælger at låne penge til deres børn som et familielån i forbindelse med familieoverdragelse af fast ejendom eller som hjælp til indskud når barnet skal købe bolig fra tredjemand.

Selvom der intet er til hinder for at forældrene absolut kan indsætte vilkår om afdrag og renter i familielånet, så sker det sjældent. De fleste vælger at udarbejde et rente- og afdragsfrit familielån, hvilket i mange tilfælde skyldes at forældrene ikke selv har behov for pengene.

Familielån skabelon

En familielån skabelon, også kaldet et gældsbrev eller et anfordringslån, bruges typisk i forbindelse med delfianciering af købesummen i forbindelse med handel mellem familiemedlemmer. Vi har udarbejdet en simpel familielån skabelon der opfylder kravene til at det udgør et korrekt og egentligt lån, så I undgår eventuel gaveafgift. Skabelonen til familielånet kan du downloade her.

Eksempel på familielån i en handel

Er der i familien blevet enighed om at sommerhuset skal overdrages til den seneste offentlige ejendomsvurdering, som f.eks. kunne være på kr. 1.000.000, er det nu I skal finde ud af hvordan købesummen skal berigtiges. “Hvordan købesummen skal berigtiges” betyder hvordan den skal betales. Det er nemlig ikke alle handler der betales ved at man blot betaler beløbet kontant via et i pengeinstituttet oprettet lån.

I dette tilfælde kan det f.eks. være at købesummen berigtiges således:
– overtagelse af eksisterende lån i ejendommen på kr. 400.000
– udarbejdelse af rentefrit familielån på kr. 600.000
– Samlet købesum på kr. 1.000.000,00

Pas på faldgruberne

For at et rentefrit familielån gerne skal vedblive med faktisk at blive betragtet sådan, er det vigtigt at det ligger til grund for en egentlig værdiforskydning. Det skal forståes på den måde, at der som modsvar til den opståede gæld er ydet et beløb i lån, eller et andet aktiv der repræsenterer den pågældende værdi. Der kan ikke spekuleres i udstedelse af lån til brug for at minimere en aktivmasse og dermed undgå eventuel senere afgift -f.eks. boafgift. Dette vil være undgåelse og hammeren vil falde hos Skattestyrelsen.

Nedskrivning af familielån

Udstedes der et familielån på f.eks. 500.000 kr. fra forældre til barn, vil det efterfølgende være muligt at foretage en årlig nedskrivning af familielånet/gældsbrevet ved at långiver til låntager afgiver en skattefri gave svarende til det beløb man hver år må give i gave. Dette udmynter sig således i praksis ved at der på selve familielånet eller gældsbrevet, sker nedskrivning ved påførelse på dokumentet. Det sker ved at man skriver på gældsbrevet at der er givet en gave, gavens beløb, restgældens størrelse samt en signatur fra långivers side.

ændring af skøde

Mathias M. Lund Bach

Indehaver, Cand.jur.

Jeg har siden 2015 specialiseret mig indgående i gælds- og gavetransaktioner mellem familiemedlemmer.