Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Når en person afgår ved døden skal der ske behandling af afdødes bo, hvilke betegnes som dødsbobehandling. Jeg vil på denne side komme ind på de væsentlige forhold man skal være opmærksom på i forbindelse med bobehandlingen.

Det er ikke unormalt at mange familier indledningsvist vælger at stå for de første indledende skridt i forbindelse med dødsbobehandlingen, hvilket typisk består i udarbejdelse af åbningsstatus. Det kan dog være svært, både på grund af de følelser der er involveret efter tabet samt de eventuelle delte holdninger der kan være mellem arvingerne. Det anbefales derfor altid at man antager bistand i form af en dødsboadvokat eller bobestyrer til bobehandlingen.

Omkostninger ved dødsbobehandling

God rådgivning koster penge, hvorfor det bestemt heller ikke er gratis af hyre en dødsboadvokat til behandlingen af dit bo. Henset til de mange aktiver der typisk er forbundet med dødsbobehandlingen efter dit familiemedlem, kan det være farligt at jage en besparelse på håndteringen af dette store arbejde.

Omkostningerne forbundet med bobehandlingen er typisk afhængig af boets beløbsmæssige størrelse samt mængden af aktiver og antallet af arvinger. Der er sjældent et bo der er ens, hvorfor det selvsagt er svært at angive en fast pris for behandlingen heraf. Indeholder boet f.eks. fast ejendom vil det være nødvendigt at dette skal afhændes inden boet kan afsluttes, alt dette arbejde skal advokaten sørge for at dirigere indtil sidste punktum kan sættes i sagen. Det typiske salær for dødsbobehandling vil derfor være på mellem 20.000 – 100.000 kr.

Varigheden af dødsbobehandlingen

Færdigbehandlingen af et dødsbo er ikke noget som sker over night. Her gælder de samme variabler som gør sig gældende i forhold til prisen for behandlingen af boet af en advokat. Hvor mange aktivtyper er knyttet til boet og hvor mange arvinger er involveret? Et dødsbo skal dog fære færdigbehandlet inden for 15  måneder.

Herunder en simpliceret skitsering af processen: