Åbningsstatus

åbningsstatus

Åbningsstatus

Åbningsstatusen er en opgørelse over afdødes samlede aktiver og passiver som vedkommende ejede eller skyldte ved tidspunktet for dennes død. Det kan være penge i form af værdipapirer, ejerskab af fast ejendom, løsøre, anpart i virksomhed eller andre aktiv og passivtyper. Retten har udarbejdet en standard PDF til brug for udfyldelse af en åbningsstatus som indledning i en dødsbobehandling. Åbningsstatusen adskiller sig således væsentligt fra boogørelsen, som er endelige opgørelse.

Hvordan skal det gribes an?

At udarbejde en åbningsstatus indebærer at du fra den ene dag til den anden skal oparbejde et indgående kendskab til afdødes økonomiske situation. Rent lavpraktisk indbefatter dette at du skal have adgang til såvel afdødes bank, eboks og skattemappe for at kunne gennemføre en korrekt åbningsstatus. Det er selvsagt ingen nem opgave. Det er ikke unormalt at mange i den situation oplever et stort ubehag ved minutiøst at skulle gennemgå et familemedlems økonomiske virkelighed, så kort tid efter at vedkommende er afgået ved døden.

Ønsker du hjælp?

Du skal altid være velkommen til at skrive.