Samejeoverenskomst

samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst


Hvis du ejer fast ejendom med andre, så kan det være en meget god idé at I får udarbejdet en samejeoverenskomst der beskriver vilkårene for samejet. Når man køber fast ejendom sammen sker det i en situation hvor enighed hersker, og hvor drømmen om – f.eks. – et fælles sommerhus til tider kan overskygge de juridiske såvel som økonomiske udfordringer et sameje senere kan forårsage.


“Hvis du vil undgå at lave bekostelige fejl ved egen udarbejdelse af en samejekontrakt – så kan jeg anbefale at bruge vores skabelon til en samejeoverenskomstMathias fra Familieoverdragelse.dk


Download samejeoverenskomst kr. 295 inkl. moms.

Pakken indeholder følgende dokumenter:

 • Samejeoverenskomst skabelon 1 – Fælles sommerhus
 • Samejeoverenskomst skabelon 2 – Fælles ejendom, ugifte samlevende mv.
 • Samejeoverenskomst skabelon 3 – Ideel andel

Jeres egen aftale om sameje

Der er intet til hinder for at man selv kan udarbejde en aftale der regulerer et sameje. Manglende præcisering om et givent forhold kan dog risikere at få stor betydning senere hen. Fremgår én eller flere dele af aftalen tvetydigt, vil aftalen som hele kunne risikeres at være ugyldig. Det kan derfor være godt lagt ud at bruge én af vores formularer til en samejeoverenskomst.

Har du spørgsmål i forbindelse med aftaler om sameje af fast ejendom, så skriv til os via beskedfunktionen nede i højre side af skærmen. Ønsker du at erhverve vores skabelonpakke vedrørende sameje, så kan du blot tilgå vores link overfor der går direkte til vores shop.


Hvornår er det relevant med en samejeoverenskomst?

 1. Ved flere søskende eller familiers sameje over et fælles sommerhus (Læs mere nedenfor)
 2. Ved ugifte samlevendes fælles ejerskab af hus, lejlighed, andelsbolig eller sommerhus (Læs mere nedenfor)
 3. Ved ejerskab af en ideel andel hvor matriklen er opdelt i to anparter (Læs mere nedenfor)

1. Samejeoverenskomst ved sameje af sommerhus

Ejer flere søskende eller flere familier et sommerhus i sameje er det vigtigt at der bliver udarbejdet en samejeoverenskomst der beskriver vilkårene for samejet. Vores skabelon for en samejekontrakt i dette tilfælde indeholder følgende punkter:

 1. Samejets ejendom
 2. Fordeling af ejerskab
 3. Fordeling af udgifter
 4. Regnskab
 5. Hæftelse
 6. Overdragelse
 7. Forkøbsret
 8. Salg til tredjemand
 9. Brugsret
 10. Udlån
 11. Møder
 12. Vedligeholdelse
 13. Renholdelse
 14. Eksklusion
 15. Tinglysning
 16. Underskrift

2. Samejekontrakt ved ugifte samlevendes fælles ejendom

Hvorfor er det at lige præcis at ugifte samlevende skal udarbejde en samejeaftale når folk der er gift ikke (nødvendigvis) skal? Det skyldes, at mange af de beskyttelseshensyn der skal tages når par i fællesskab ejer fast ejendom er beskrevet i  ægtefælleloven, f.eks. reglerne om ligedeling og udtagelsesret. Er man ikke gift vil disse regler ikke gælde for en, hvorfor det er anbefalelsesværdigt, at man som ugifte samlevende får udarbejdet en samejeoverenskomst både for at at få nedfældet hvor stor en pose penge hver kom med, samt vilkårene for salg ved evt. samlivsophør. En aftale om samejet vil således skabe fuldstændig klarhed over betingelserne for samejet – ligesåvel som det automatisk er gjort for ægtefæller igennem ægtefælleloven.

Ugifte samlenvede ingen lov kan ty til når samlivet ophører. Derfor skal man lave en samejeoverenstkomst der regulerer udfaldet af et ophør af samliv ift. jeres fælles ejendom. Specielt relevant ved følgende situationer:

 1. Den ene har erlagt et større beløb ved betaling af indskud til bolig (Bemærk at der kan foreligge et gavemoment, hvorfor der evt. skal udarbejdes et gældsbrev)
 2. Det er aftalt at den ene part betaler en væsentlig større del af de faste udgifter
 3. Der opstår ekstrordinære poster som den ene part er alene om at afholde. Det kan f.eks. være ved udskiftning af tag, vinduer, etablering af terrasse eller også mindre poster

Hvorfor er det nødvendigt at fremhæve ovenstående punkter? – Hvis I begge står som tinglyste ejere af ejendommen med hver 50 % og I en dag går fra hinanden, så har I hver krav på 50 % af ejendommens værdi. Altså er det underordnet at den ene har erlagt en betydelig større sum penge ved erhvervelsen af boligen og/eller har betalt for en gennemgribende renovation. Såfremt der ved købet af jeres fælles ejendom, og imens enighed herskede, var udarbejdet en samejekontrakt hvori der var aftalt en senere skævdeling ifm. ophør af samliv pga. den ene parts større indskud eller løbende højere bidrag til forbrugsudgifter og lån, så ville dette være lov ved jeres samlivsophør. Uden en aftale vil dette ingen vægt have og ejendommens værdi ville skulle deles ud fra jeres respektive ejerskab, hvilket i de fleste tilfælde ville være 1/2 og 1/2 på skødet.


Samejekontrakt eksempel