Forældrekøb

forældrekøb

Forældrekøb – hvad er et forældrekøb?


Et forældrekøb karakteriseres ved at forældrene køber en lejlighed som de herefter lejer ud til deres barn. At forældrekøb er så hyppigt forekommende skyldes til dels det forhold, at forældrene har pengene og børnene har boligbehovet. I takt med at boligpriserne i de senere år er steget i storbyerne er det derfor ikke altid muligt som ung at erhverve fast ejendom til brug i studietiden, efter endt uddannelse eller i sabbatårene. Har man som forældre mulighed for at købe en bolig til barnet kan det derfor være både en god investering og en stor hjælp for barnet i et presset boligmarked.


Udlejning

Når man køber fast ejendom for at udleje den er det rent skattemæssigt underordnet om du udlejer til tredjemand eller et familiemedlem.