ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring


Ved køb af fast ejendom har man som køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring såfremt huseftersynsordningen er gældende i handlen. Det er sælger som ved fremlæggelse af tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt tilbud på betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien som afgør om huseftersynsordningen finder anvendelse i handlen.

En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og mangler, hvilket derfor er forhold som ikke er nævnt i tilstandsrapport eller elinstallationsrapporten. Læs mere herom på billig-ejerskifteforsikring.dk.

Det er yderst sjældent at man ved familieoverdragelser lader huseftersynsordningen gælde, hvorfor tegning af ejerskifteforsikring ikke er mulig for køber. Ved familieoverdragelser er det således dansk rets almindelige regler om mangelshæftelse der er gældende. Det hører dog til de yderst sjældne tilfælde, at en familieoverdragelse giver anledning til efterfølgende rettelse af mangelskrav.

Ønsker du vejledning ved køb af fast ejendom og har du spørgsmål til hvilke forsikringstyper du skal være opmærksom på? Vi hjælper altid med at besvare dine spørgsmål. Send os en mail på kontakt@skoedenu.dk