Ejerskifteforsikring

Ved køb af fast ejendom har man som køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring såfremt huseftersynsordningen er gældende i handlen. Det er sælger som ved fremlæggelse af tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt tilbud på betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien som afgør om huseftersynsordningen finder anvendelse i handlen.

En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og mangler, hvilket derfor er forhold som ikke er nævnt i tilstandsrapport eller elinstallationsrapporten. Læs mere om ejerskifteforsikringer på billig ejerskifteforsikring.

Det er yderst sjældent at man ved familieoverdragelser lader huseftersynsordningen gælde, hvorfor tegning af ejerskifteforsikring ikke er mulig for køber. Ved familieoverdragelser er det således dansk rets almindelige regler om mangelshæftelse der er gældende.

Share this post